Hak Cipta © 2024, Kempen Penanaman 100 Juta Pokok dalam Program Penghijauan Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam (NRES)
Malaysia
#PokokKitaKehidupanKita
#OurTreesOurLife
Dikuasakan oleh MyBIS
Kempen Penanaman 100 Juta Pokok

Dasar Privasi
Privasi pengguna
Halaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengguna dalam laman portal/aplikasi mudah alih. Sekiranya pengguna ingin mendaftar atau menghantar e-mel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin akan dikongsi bersama dengan jabatan/agensi untuk membantu penyediaan perkhidmatan yang lebih berkesan dan efektif. Contohnya seperti di dalam penyelesaian aduan yang memerlukan maklum balas dari jabatan/agensi lain.
Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa pengguna melayari laman portal/aplikasi mudah alih ini kecuali maklumat yang dikemukakan oleh pengguna melalui pendaftaran atau yang merupakan bahagian yang dilindungi dalam laman portal/aplikasi mudah alih ini.
Penafian Undang-Undang
Adalah dengan ini pengguna memahami dan bersetuju bahawa Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam (NRES) dalam mana-mana keadaan tidak bertanggungjawab secara langsung atau tidak langsung terhadap sebarang kerugian, kehilangan keuntungan dan/atau perbelanjaan khusus, lanjutan atau sampingan akibat daripada apa-apa pengetahuan, kepercayaan, pergantungan dan penggunaan sebarang maklumat yang terkandung dalam laman portal/aplikasi mudah alih ini termasuk :
  • Keupayaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan perkhidmatan ini;
  • Kos perolehan barangan dan perkhidmatan gentian berikutan pembelian sebarang barangan, data, maklumat, perkhidmatan atau mesej yang diterima atau transaksi yang dibuat menerusi atau daripada laman portal/aplikasi mudah alih ini;
  • Akses tanpa kebenaran atau perubahan dalam penghantaran atau data pengguna;
  • Kenyataan atau tindakan pihak ketiga di laman portal/aplikasi mudah alih ini; atau
  • Perkara-perkara lain yang berkaitan dengan laman portal/aplikasi mudah alih ini.
Pautan
Laman portal/aplikasi mudah alih ini mempunyai pautan ke laman web lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman portal/aplikasi mudah alih ini sahaja. Perlu diingatkan bahawa laman web yang terdapat dalam pautan mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pengguna dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap laman web yang dilayari.
Penamatan Perkhidmatan
NRES mempunyai hak untuk menamatkan akses pengguna ke mana-mana bahagian perkhidmatan atau seluruh perkhidmatan laman portal/aplikasi mudah alih ini, dan mana-mana perkhidmatan lain yang berkaitan pada bila-bila masa, dengan atau tanpa notis tertakluk kepada bidang kuasa dan budi bicara, dan berkuatkuasa kuasa serta merta. Adalah dengan ini pengguna memahami dan bersetuju bahawa NRES mempunyai hak untuk menamatkan atau menggantung akaun tidak aktif yang didefinisikan sebagai kegagalan untuk menggunakan perkhidmatan laman portal/aplikasi mudah alih menerusi akaun tersebut bagi suatu tempoh tertentu. NRES tidak bertanggungjawab kepada pengguna atau mana-mana pihak ketiga di atas penamatan akses kepada perkhidmatan tersebut.
Perubahan kepada Syarat-Syarat Perkhidmatan
NRES mempunyai hak untuk membuat perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada syarat-syarat ini pada bila-bila masa dengan memberi notis terlebih dahulu. Walau bagaimana pun, dalam keadaan kecemasan, perlindungan dan keselamatan privasi dan integriti laman portal/aplikasi mudah alih atau dalam keadaan di luar kawalan, NRES perlu dan akan mengubah, mengubahsuai, membatal atau menambah syarat-syarat ini tanpa notis. Dengan ini pengguna adalah dinasihati untuk mengakses dan meneliti syarat-syarat ini dari semasa ke semasa untuk mengetahui sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan yang terkini. Melalui akses secara berterusan dan rujukan kepada syarat-syarat (yang diubah atau diubahsuai dari semasa ke semasa) pengguna adalah dianggap bersetuju, memahami dan mematuhi sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada syarat-syarat pada laman portal/aplikasi mudah alih ini.
Pengubahsuaian kepada Perkhidmatan
NRES mempunyai hak untuk mengubahsuai atau menamatkan perkhidmatan (atau sebahagian daripada perkhidmatan) sama ada secara sementara atau tetap pada bila-bila masa dengan atau tanpa notis. Adalah dengan ini pengguna memahami dan bersetu bahawa NRES dan mana-mana pihak lain tidak bertanggungjawab kepada pengguna atau mana-mana pihak lain di atas sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau penamatan perkhidmatan ini.
Pindaan Dasar
Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan akan dikemas kini di halaman ini. Dengan sering melayari halaman ini, pengguna akan dikemas kini dengan maklumat yang dikumpul, cara ia digunakan dan dalam keadaan tertentu, bagaimana maklumat dikongsi bersama jabatan/agensi.
Pemeliharaan Hak Cipta
Pengguna dibenarkan mencetak, memuat turun dan/atau memindah apa-apa maklumat dalam kandungan laman portal/aplikasi mudah alih ini untuk kegunaan persendirian sahaja dan bukan bagi tujuan komersial. Pengguna tidak dibenarkan membuat apa-apa salinan, penyiaran, muatan turun, muatan naik, penyimpanan, pemancaran, penyesuaian dan/atau pengubahan melalui mana-mana cara dan bentuk terhadap maklumat dalam kandungan laman portal/aplikasi mudah alih ini tanpa kebenaran dan kelulusan bertulis daripada NRES. Sebarang modifikasi ke atas apa-apa maklumat yang terkandung dalam laman portal/aplikasi mudah alih ini boleh atau akan mengakibatkan pendakwaan jenayah yang sewajarnya.
Maklum Balas
NRES amat mengalu-alukan maklum balas/pertanyaan pengguna berhubung penggunaan laman portal/aplikasi mudah alih ini.

Dasar Perhutanan Malaysia
Dasar ini akan merangkumi pengurusan hutan secara berkekalan, pemuliharaan dan perlindungan kepelbagaian biologi, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mengaplikasi teknologi perhutanan terkini, memperkasa penyelidikan dan pembangunan serta perkongsian maklumat.
ISBN 9789670250403   •   Kementerian Tenaga dan Sumber Asli   •   2021
Penghijauan Malaysia
Muat turun aplikasi peranti mudah alih Penghijauan Malaysia. Daftar pokok yang ditanam, kumpul lencana (badges) dengan laksanakan tugasan (task), dapatkan mata ganjaran (points) dan nikmati ganjaran (rewards) yang ditawarkan.
Penafian: Kerajaan Malaysia dan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam (NRES) tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Kerajaan Malaysia dan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam tidak akan bertanggungjawab diatas maklumat yang diperolehi dari laman-laman pihak ketiga yang tidak ada perjanjian kerjasama dengan pihak kami.
Paparan terbaik melalui Mozila Firefox, Google Chrome atau Microsoft Edge terkini dengan resolusi 1024px x 768px dan ke atas. Sebarang pertanyaan atau maklum balas boleh diemailkan ke hello100jutapokok@nres.gov.my